Compassie

Compassie

Een mooi woord voor een nog mooiere houding. Niet altijd makkelijk op te brengen, maar dat heeft meestal te maken met wat je zelf meedraagt. En wie je tegenkomt. Het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan (voor geïnteresseerden; Lucas 10) is daar een bekend voorbeeld van. Samaritanen en Joden waren geen vrienden. De eersten werden door de anderen als tweederangs burgers beschouwd en zo dan ook behandeld. Niet bepaald een verhouding zonder spanningen dus. Toch ontfermt de Samaritaan zich over de Jood. Een toonbeeld van waar het op aankomt; een ander ter harte nemen en te hulp schieten. Wie die ander ook is; het is en blijft een medemens.

Een bekend gezegde luidt: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Compassie keert dat in feite om: Behandel je medemens zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat het eerste vaak al pure winst is! Niemand wil immers gepest worden? Of dat er over je geroddeld wordt of ronduit gelogen. Niemand wil bestolen of opgelicht worden, bedreigd worden of erger. Doe dat 'dus' zelf ook niet!

Maar wat nou, als je dat wel allemaal is overkomen? Als je zelf te kort bent gekomen, en beschadigd bent geraakt? Hoe en bij welke gelegenheid en door wie ook? Dan is er vaak de neiging om de pijn, het verdriet, de woede op een ander af te reageren. Alsof wat jou is aangedaan daarmee weer een beetje in evenwicht komt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Naarmate een mens van binnen een beetje, of heel erg 'kapot' is, is er de neiging om kapot te maken. Maar dat maakt niks heel, terwijl het daar wel om gaat.

Compassie begint er mee die beschadiging in iemand, en het gedrag dat daar soms uit voortkomt, heel serieus te nemen. Voelt mee met de beschadiging die je meedragt, de pijn, de angst, de achterdocht, het verdriet, de woede. Gaat uit van de mens achter het gedrag. Compassie, of eigenlijk een mens met compassie, gaat dan naast je staan, en voelt mee, zonder het gedrag goed te keuren, met wat daar achter ligt. Ziet en hoort en neemt ter harte. En dat is een begin van heling. Dat brengt het 'onrecht' dat iemand is aangedaan weer een beetje in evenwicht. Je wordt gezien, gehoord en ter harte genomen, waar dat eerst niet het geval was, met alle gevolgen vandien. (wordt vervolgd)

Hier, op deze webstek, zullen allerlei zaken aan de orde komen die te maken hebben met compassie. Reageren op wat hier wordt gedeeld is mogelijk. Al zal elke reactie eerst worden beoordeeld en goedgekeurd, voordat ze zichtbaar worden. Wees gerust, ik ben geen strenge keurmeester, maar zal die reacties met compassie bekijken. smiley

Soms zal ik op die reacties in een persoonlijk bericht reageren, maar dat ziet u dan vanzelf.

Welkom en hopelijk tot ziens. En mocht u zelf iets te delen hebben; laat het me weten via blog@compast.nl.

 

Dirk Engelage

Mijn motto: 'Mensen zijn veel te boeiend om gedachteloos aan voorbij te gaan.'